Repičina lisna osa (Athalia Rosae)

Repičina lisna osa je poznata je po tome da napada uljanu repicu i njene srodnike iz porodice kupusnjača.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima imaju dve do tri generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna, dok druga i treća prave ozbiljne štete na repici, postrnoj repi i krstašicama. Prezimljava larva poslednje generacije u zemljištu.

Način na koji repičina lisna osa čini štetu

Larve su veoma proždrljive i najaktivnije su tokom popodnevnih časova kada je najtoplije. List grizu najpre između nerava a zatim ga do te mere da ostane samo glavna nervatura lista. Na osnovu toga lako se posumnja na larve repičine lisne ose. Ukoliko nađete crne gusenice onda budite sigurni da sa njom imate posla.

Očekivan period napada

Repičina lisna osa se javlja krajem aprila i tokom maja. Odrasli insekti nisu štetni i kratko žive jer je njihov jedini u toj životnoj fazi cilj razmnožavanje. Nakon poleganja jaja odrasli insekti umiru i nova generacija larvi se brzo javlja. Ovaj ciklus se odigra dva do tri puta tokom gajene sezone. Čim osete jesenje zahlađenje larve treće generacije se povlače u zemljište radi prezimljavanja.

Način na koji se repičina lisna osa suzbija

Suzbijanje se sprovodi dok su gusenice repičine lisne ose manje od 10cm i svakako pre nego što naprave veće štete. Za suzbijanje hemijskim preparatima je kasno kada se larve repičine lisne ose počinju zavlačiti u zemljište. Jesenje tretiranje ne daje željene rezultat ali postoji drugi način za suzbijanje.

Jesenje oranje, pogotovu pred jako zahlađenje će desetkovati populaciju larvi. Larve repičine lisne ose koje su se spremile za prezimljavanje i utoplile u zemljištu će brzo izumreti kada ih plug izbaci na hladnu površinu. Poštovanje plodreda je druga stvar koju treba imati na umu. Sejati uljalnu repicu ili nekog njenog srodnika iz porodice Brassicaceae garantuje poguban napad ove štetočine.

Postoji mogućnost upotrebe bioloških insekticida i repelenata. Ova sredstva svojim mirisom teraju odrasle insekte repičine lisne ose i mogu biti od korisiti u zatvorenom prostoru kao što su staklenici i plastenici.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Živina može pomoći u suzbijanju odraslih insekata. Preporučljivo je koristiti patke kako bi se izbegla/smanjila šteta na gajenim biljkama.

Više o upoterebi živine u suzbijanju insekta i korva možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.