Repin buvač (Chaetocnema tibialis)

Repin buvač je poznat po tome da napada šećernu repu.

repin buvač 1Broj generacija i prezimljavanje:

Repin buvač ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga  u zemljištu zatravljenih terena blizu repišta.

Način na koji repin buvač nanosi štetu:

Od posebnog je ekonomskog značaja kao štetočina šećerne i stočne repe. Njihova imaga su u stanju da “izrešetaju” mlado lišće, tako da se biljka osuši. Oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde jedu gornji epidermis i deo tkiva mezofila, na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori prečnika 1-2 mm.

repin buvač 2Očekivan period napada:

Imago se pojavljuje u drugoj polovini marta ili početkom aprila, što se često poklapa sa nicanjem useva šećerne repe (najbrojniji su ipak aprila i maja).

Suzbijanje:

Preporučuju se preparati na bazi: Dimetoata.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.