Repin buvač (Chaetocnema tibialis)

Repin buvač je poznat po tome da napada šećernu i stočnu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Repin buvač ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta u zatravljenom zemljištu koje je u neposrednoj blizini parcele na kojoj se gaji šećerna repa.

Način na koji repin buvač nanosi štetu:

Od posebnog je ekonomskog značaja kao štetočina šećerne i stočne repe. Njihova imaga su u stanju da “izrešetaju” mlado lišće, tako da se biljka osuši. Oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde jedu gornji epidermis i deo tkiva mezofila, na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori prečnika 1-2 mm.

  

Očekivan period napada:

Odrastao insekt se pojavljuje u drugoj polovini marta ili početkom aprila, što se često poklapa sa nicanjem useva šećerne repe. Najborojniji su tokom aprila i maja.

Suzbijanje repinog buvača:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se repinom buvaču smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirno jer lišava repinog buvača izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Šećerna i stočna repa se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde. Ukoliko se šećerna i stočna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli repin buvač će sve jače napadati iz godine u godinu. Upotreba repelenata i domaćih insekticida dolazi u obzir.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.