Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac je poznat po tome da napada šećernu repu.

repin moljac 1Broj generacija i prezimljavanje:

U našim prilikama repin moljac ima 4-5 generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice ili lutke.

Način na koji repin moljac nanosi štetu:

Štetna je gusenica. Gusenice prve generacije uglavnom miniraju list šećerne repe i štete nisu velike. Kasnije generacije gusenica prodiru u vegetativne pupove, peteljke listova, lisnu rozetu, vrat i koren biljaka i čine znatna oštećenja. Tokom ishrane proizvode svilaste niti i u njima upredaju napadnute delove biljaka.

Očekivan period napada:

Tokom proleća leptir se javlja već repin moljac 2krajem marta. Larve se pojavljuju oko mesec dana nakon pojave leptira.

Suzbijanje:

U našoj zemlji za sada nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se Lambda-cihalotrin.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.