Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac je poznat po tome da napada šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:

U našim uslovima repin moljac ima 4-5 generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice ili lutke.

Način na koji repin moljac nanosi štetu:

Štetna je gusenica. Gusenice prve generacije uglavnom miniraju list šećerne repe i štete nisu velike. Kasnije generacije gusenica prodiru u vegetativne izbojke, peteljke listova, lisnu rozetu, vrat i koren biljaka i čine znatna oštećenja. Tokom ishrane proizvode svilaste niti i u njima upredaju napadnute delove biljaka.

Očekivan period napada:

Tokom proleća, leptir se javlja već krajem marta. Larve se pojavljuju oko mesec dana nakon pojave leptira.

Suzbijanje repinog moljca:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se repinom moljcu smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirna jer lišava repinog moljca izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde. Ukoliko se šećerna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli repin moljac će sve jače napadati iz godine u godinu.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.