Sitnosmeđa rđa ječma (Puccinia Aromala)

 

ssrj1Simptomi: Bolest se manifestuje u vidu sitnih tačkastih pega na stablu i lišću.

Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 15-20°c.

Prelazni domaćin: Ornithogalum sp.

ornithogalum sp
Suzbijanje:
Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Preporučuje se upotreba fungicida na bazi: Propinazola, Triadimefona, Proholaza.