Sitnosmeđa rđa ječma (Puccinia aromala)

Sitnosmeđa rđa ječma (Puccinia aromala) je gljivična bolest koja napada ječam i njemu slična strna žita iz familije trava (Poaceae).

Simptomi sitnosmeđe rđe ječma

Bolest se manifestuje u vidu sitnih tačkastih pega na stablu i lišću. Te pege su ustvari vrećice sa sporama koje je obrazovala gljivična kolonija. Nakon što dovoljno naraste kolonija sitnosmeđe rđe ječma se širi unutar biljnog tela i u momentu kada je moguće primetiti je ona je več zauzela velik deo provodnih snopića u biljci.

Učestalost i vreme napada

Povoljna temperatura za napad je 15-20°c. Obično se javlja u jesen na ozimim usevima pšenice, ječma, raži i tritikala. Ukoliko dođe do nagle smene sunčanog i toplog vremena sa obinim padavinama šansa da se manifestuje sitnosmeđa rđa ječma je velika. Na njenu pojavu se mora računati svake godine.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini sitnosmeđe rđe ječma su samonikle trave koje se nalaze u okolini parcele. Kao značajan prelazni domaćin se mora pomenuti i biljka koja nosi naziv Ptičije mleko (Ornithogalum sp).

Ptičje mleko (Ornithogallum sp.)

Ptičje mleko (Ornithogallum sp.)


Suzbijanje sitnosmeđe rđe ječma

Plodored je glavna preventivna mera koja se mora primeniti. Gajenjeječma ili njegovih srodnika je moguće tek nakon tri do četiri godine ukoliko je došlo do sitnosmeđe rđe ječma. Višegodišnje uzastopno gajenje ječma ili strnih žita na istoj parceli (monokultura) nije preporučljivo.

Ukoliko nema izbora i gajenje u sistemu monokulture je neizbežno najtoplije se preporuluje se izbor otpornih sorata i hibrida.

Uništavanje samoniklog bilja u neposrednom okuženju parcele je dobra preventivna mera. Košenje trave i redovno održavanje obližnjih travnjaka smanjuje broj mesta na kojima spore mogu da prezime. Pred setvu se preporučuje košenje samoniklog bilja oko parcele.

Direktno suzbijanje hemijski  sredstvima se može izvršiti na ozimim kulturama bez bojazdi da će doći do oštećenja useva od koga se ječam neće oporaviti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.