Snežna plesan žita (Fusarium Nivale)

 

Simptomi:  U proleće se na polju u vidu oaza uočavaju ćelava mesta. Bokori su beličasti i slepljeni sa zemljištem. Prekriveni su spz1belom ili ružičastom micelijom.

Vreme napada: Ova bolest ozimih žita se obično javlja na većim nadmorskim visinama kada je zima duga.

Prelazni domaćin: Biljni ostatci.

 

spz2Suzbijanje: Upotreba čistog semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuje se upotreba preparata na bazi: Tebukonazola, Protiokonazola, Fludioksonila i Difenkonazola.