Snežna plesan žita (Fusarium nivale)

Snežna plesan žita (Fusarium nivale) je gljivično oboljenje koje se može pojaviti u usevima pšenice, ječma, raži i tritikala.

Simptomi

Snežna pleasn žita se manifestuje u proleće na žitnim poljima u vidu oaza iliti ćelavih mesta. Ta ćelava mesta su ustvari bokori slepljeni sa zemljištem. Bokori su prekriveni belom ili ružičastom prevlakom. Ta prevlaka je telo (micelija) snežne plesni žita koja je zahvatila i prekrila usev.

Zrna zaražena smrdljivom glavnicom

Zrna zaražena smrdljivom glavnicom

Vreme kada se snežna plesan žita manifestuje.

Snežna pleasn žita se uglavnom manifestuje na ozimim usevima koji su posejani na većim nadmorskim visinama. Okidač za mafifestaciju je duga zima.

Prelazni domaćini

Smrdljiva glavnica nema prelazne domaćine. Ova gljivica je evoluirala tako da je u potpunosti vezana za žitarice. Prezimljava u zaraženim žetvenim ostacima.

Kako se suzbija snežna plesan žita?

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se gljivici presekao lanac ishrane. Tri godine ne gajenja žitarica na parceli koja je bila zaražena garantuju da će gljivične spore spontano izumreti.

Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. U slučaju se se žitarice gaje na istoj parceli više uzastopnih godina šansa da se smrdljiva glavnica manifestuje u usevu postaje veća kako vreme prolazi.

Hemijska sredstva za suzibjanje smrdljive glavnice postoje ali postoji problem u njihovoj primeni. Smisleno je koristiti ih tek kada se uoče nakostrešeni klasovi ali tada je kasno da se bolest suzbije. Jedino čemu hemijska sredstva svarno mogu doprineti je smanjenju štete i broja spora koje će se pojaviti sledeće godine.

Više se isplati računati na preventivne mere nego na hemijska sredstva kada je smrdljiva glavnica u pitanju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.

 

Prelazni domaćin: Biljni ostatci.

 

Suzbijanje: Upotreba čistog semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuje se upotreba preparata na bazi: Tebukonazola, Protiokonazola, Fludioksonila i Difenkonazola.