Stepski popac (Aheta Desertus)

Stepski popac je poznat po tome da napada suncokret.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Stepski popac prezimljava u stadijumu larve ili odraslog inseka, prvenstveno na vlažnim i skrovitim mestima. Najčešće se može naći na zelenoj površini koja okružuje parcelu, žbunju i krošnjama. Stepski popac je krupan insekt i zato je pticama česta meta.


Način na koji stepski popac nanosi štetu

Štetu nanose odrasli insekti i larve. Larve i odrasli insekti pregrizaju stablo ili se hrane lisnom masom.

Očekivan preiod napada

Larva se pojavljuje krajem marta, početkom aprila. Pojava odraslih insekta je vremenski razvučena i traje od aprila do polovine juna. U junu tkivo biljke postaje isuviše tvrdo za stepskog popca i formiranje novih mekanih listova se zaustavlja.

 Suzbijanje stepskog popca

Jesenje oranje će znatno doprineti u suzbijanju stepskog popca. Tokom oranja larve i odrasli insekti koji se spremaju za prezimljavanje u toploj zemlji bivaju izbačeni na hladnu površinu gde i stradaju.

Plodored je delotvoran preventivan metod odbrane od ovog insekta. Vraćanje suncokreta na površinu gde je bilo napada stepskog popca treba da se izvrši tek nakon tri godine. Bez izvora hrane stepski popac će biti prisiljen da napusti parcelu ili strada od gladi.

Živina, napročito patke, je delotvoirna u suzbijanju ove štetočine. Patke su u stanju da vrše suzbijanje i pričinjavaju manje štete gajenim biljkama, ako je pričine uopšte.

Više o živini i njenoj ulozi u suzbijanju korova i insekata možete pročitati ovde.

Uništavanje stepskog popca uspešno se izvodi primenom odgovarajućeg insekticida, koji se obavlja rano u proleće kada je štetočina najopasnija ili početkom leta.

Bio insekticidi se mogu korisiti za efikasno rasterivanje odraslih insekata i larvi stepskog popca. Ovi preparati se mogu napraviti u domaćoj radinosti.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Obavezno izbegavati prskanje tokom peroida cvetanja i perioda neposredno pred cvetanje kako se ne bi pričinila šteta polenu i ugrozile pčele koje vrše oprašivanje suncokreta.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.