Stepski popac (Aheta Desertus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada suncokret.

stepski popac 1Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju u stadijumu larve ili odraslog inseka, prvenstveno na vlažnim i skrovitim mestima.


Način nanošenja štete
Štetu nanose odrasli insekti i larve. Larve i odrasli insekti pregrizaju stablo ili se hrane lisnom masom.

Očekivan preiod napada: Larva se pojavljuje krajem marta, početkom aprila. Pojava imaga je vremenski razvučenai traje od aprila do polovine juna.

Suzbijanje: Uništavanje stepskog popca uspešno se izvodi primenom odgovarajućeg insekticida, koji se obavlja rano u proleće kada je štetočina najopasnija ili početkom leta.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.