Tatula (Datura stramonium)

Tatula je najpoznatiji naziv ove biljke.

Tatula se može naći u:

Okopavinskim usevima, lucerištima, pašnjacima.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo tatule je uspravno, u gornjem delu razgranato, visine 30 do 60 cm, mada, ponekad poraste i do 200 cm. Listovi su krupni i nazubljeni po obodu. Cvetovi su krupni, levkastog oblika, bele boje. Plod je čaura sa krupnim bodljama.

Semenje tatule je izuzetno otrovno!

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od maja do septembra, plodonosi u periodu jul-oktobar.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se tatula javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i tatula nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje tatule i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova. Živina će izbegavati seme tatule ali zato će napdati mlade biljke.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje tatule

U praksi se ljutić tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.