Tatula (Datura stramonium) -nije za zezanje!

Tatula je najpoznatiji naziv ove biljke.

Tatula se može naći u:

Okopavinskim usevima, lucerištima, pašnjacima.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo tatule je uspravno, u gornjem delu razgranato, visine 30 do 60 cm, mada, ponekad poraste i do 200 cm. Listovi su krupni i nazubljeni po obodu. Cvetovi su krupni, levkastog oblika, bele boje. Plod je čaura sa krupnim bodljama.

Otrovnost!

Semenje tatule je izuzetno otrovno! 

Uprkos svojo otrovnosti u proizvodnji lekova se hiposciamin, atropin i skopolamin dobijaju iz tatule. Ukoliko nisu rafinisane na adkvatan način ove materije su izuzetno opasne tako da se nikako i nipošto ne preporučuje upotreba tatule u narodnoj medicini.

S’tim na umu mora se još naglasiti osobina taule po kojoj je najpoznatija. Od tatule se takođe mogu praviti opojna sredstva i narkotici. Zarad opšte  bezbednosti naglašavamo da nema zezanja sa njom. Mala greška koju najčešće prave neiskusne ruke će biti kobna. Nemojte rizikovati jer se sa njom greši samo jednom!

Uprkos svojoj otrovnosti ova biljka može da se pipa golim rukama. štaviše vrtlari je ponekad namerno koriste kao ukras u baštama. Tatula je opoasna ukoliko se pojede i to znači da je smrtonosna po životinje. Kućni ljubimci će se odmah otrovati ukoliko je pojedu. Otrov tatuzle je u stanju da ubije i krupnu stoku kao što su goveda i ovce. Koze koje imaju čelični stomak i u stanju su da pojedu skoro sve takože podležu tatulinom otrovu.

Ukratko: Ne postoji deo biljke koji nije otrovan po ljude i životinje. Tatula je bezbedna na doidir ali ukoliko se pojede, koristi u domaćoj medicini ili prave narkotici šansa da dođe do smrtnog trovanja je ogromna! Tatula pripada familiji Solanaceae koju prati zao glas kada je otrovnost u pitanju. Skoro svi članovi ove porodice su otrovni ali ima i izuzetaka koje uprkos tome redovno jedemo:

Biljka Otrovna materija Opasnost
Crna pomoćnica (Solanum nigrum) Alkaloid solanin Viskoa koncentracija alkaloida u plodovima – opasna do smrtonosna po ljude i životinje
Tatula (Datura stramoinium) Alkaloidi atropin, hioscin-skopalmin, hiosciamin Cela biljka je otrovna – opasna do smrtonosna po ljude i životinje
Duvan (Nicotiana tabaccum) Alkaloid nikotin Usev divana je opasan na dodir, smrtonosan po ljude i većinu insekata, stoka ga izbegava.
Krompir (Solanum tuberosum)  Alkaloid solanin BlaOpasan je samo u sirovom stanju, mučnina i temperatura su simptomi trovanja.
Paprika (Capsicum annum) Alkaloidi solanin i kapsicin Smronosna za većinu insekata, po ljude i stoku je manje više bezopasna.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od maja do septembra, plodonosi u periodu jul-oktobar.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se tatula javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i tatula nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje tatule i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova. Živina će izbegavati seme tatule ali zato će napdati mlade biljke.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje tatule

U praksi se tatula tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.