Zelena breskvina vaš (Myzus persicae)

Zelena breskvina vaš je poznata po tome da napada šećernu repu i breskvu.

brskvina vaš 1Broj generacija i prezimljavanje:

Od proleća do jeseni se razmnožava. Prezimljava u biljnim ostatcima i napadnutim biljkama.


Način na koji zelena breskvina vaš nanosi štetu:

Vaši žive na biljkama čijim se sokovima hrane i pritom pričinjavaju štete.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati tokom cele godine.

brskvina vaš 2Suzbijanje:

Mora se posvetiti pažnja zaštiti breskve ako se breskva nalazi u okolini.

navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.