Zelena breskvina vaš (Myzus persicae)

Zelena breskvina vaš je poznata po tome da napada šećernu repu i breskvu.

brskvina vaš 1Broj generacija i prezimljavanje:

Od proleća do jeseni se neprestalno razmnožava. Vaši svih vrsta opstaju tako što grade kolonije na biljkama koje napadaju. Svrha kolonije je da pruži zaštitu odraslim insektima za poleganje jaja i mladim jedinkama dok ne postanu reproduktivno sposobne. U koloniji se mogu naći vaši raznih zrelosti i nove generacije se neprestalno javljaju. Prezimljava u biljnim ostatcima i napadnutim biljkama.

Način na koji zelena breskvina vaš nanosi štetu:

Vaši žive na biljkama čijim se sokovima hrane i pritom pričinjavaju štete. Lisne vaši poseduju usni aparat oblikovan kao iglica i sličan je usnom aparatu komarca. To im omogućava da probiju tvrdu zaštitnu površinu i dođu do hranjivih sokova. Iglice su prljave i često imaju klice raznih mikroorganizama na sebi koje pri hranjenju vaši dospevaju u biljne sokove i pokreću sakundarnu zarazu. Linse vaši su iz ovog razloga izuzetno opasne.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati tokom cele sezone gajenja. Vaši su izuzetno osetljive na hladnoću i čim osete postepeno smanjenje noćne temperature koje obično počinje krajem septembara povlače se u skrovišta. Kalendarski gledana aktivnost vaši se u potpunosti poklapa sa ciklusom gajenja šećerne repe.

Suzbijanje zelene breskvine vaši:

Preventivne mere nisu od velikog značaja jer vaši napadaju velik broj biljnih vrsta (polifagna štetočina). U ovom slučaju breskvinoj vaši se može lakše stati u kraj jer se zna šta napada i odakle dolazi.

Mora se posvetiti pažnja zaštiti breskve i kajsije ako se one nalaze u okolini. Ukoliko se breskvina vaš pojavi u usevu ili zasadu mogu se upotrebiti uradi sam domaći insekticidi. Vaši su u  poređenju sa ostalim insektima mnogo ranjivije te se posle upotrebe ovih sredstva mogu dobiti povoljni rezultati.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Prskanje se mora izbegavati pred ili tokom cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.