Žitna stablova osa (Cephus pygmaeus)

Žitna stablova osa (Cephus pygmaeus) je poznata po tome da napada strna žita kao što su pšenica, ječam, raž, ovas i tritikale.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasla larva u žetvenim ostatcima i zemljištu.

Način na na koji žitna stablova osa nanosi štetu

Krajem aprila do sredine maja odrsatao insekt polaže jaja u stabljike. Iz tih jaja se brzo razviju larve koje žive u stabljici od sredine maja do početka jula. Larve se hrane biljnim tkivom, narušavaju protok materije kroz stabljiku. Usevi kržljaju i padaju usled oštećenja. Poleglo žito je znak da je napad žitne stablove ose u toku.

Nakon izvesnog vremena larve se povlače u osnovu stabljike gde formiraju čauru u kojoj obitavaju u dijapauzi sve do idućeg proleća. Povlačenje larvi u osnovu stabljike ih spašava od sigurnog uništenja tokom kombajniranja i omogućava im opstanak u žetvenim ostatcima.

Očekivan period napada

Odrasli insekti pojavljuju se tokom maja i polažu jaja u gornje članke stbljike kako bi se larve neometano kretale ka prizemnom delu stabla.

Cephus pygmaeus

Suzbijanje žitne stablove ose

Setva otpornih sorata i hibrida. Otpornost se ogleda u tome da je stablo dovoljno tvrdo da žitna stablova osa ne može da ga probuši i položi jaja.

Uklanjanje žetvenih ostataka je izuzetno poželjno. Baliranje i odnošenje slame sa parcele je odličan način za uništavanje larvi. Mašina za baliranje gnječi larve a samo odnošenje sena i slaganje u plast je dobra metoda za odnošenje larvi daleko od izvora hrane.

Plitko letnje oranje ili kultiviranje se može primeniti. Pažnju treba posvetiti da odsečeni žetveni ostatci budu na površini kako bi letnja vrućina pobila larve žitne stablove ose.

Prskanje može biti problematično jer se žitarice gaje kao gust usev i vreme pojave odraslih jedinki se manje više poklapa sa fazom cvetanja useva. U fazi cvetanja prskanje se, u principu izbegava jer postoji velika šansa da dođe do oštećenja polena. Preporučuju se sredstva koja imaju dug period dejstva jer se mogu naneti pred cvetanje.

Takođe se Mogu primeniti  bioinsekticidi i repelenti. Isti princip primene se primenjuje kao i za sintetička sredstva (pred cvetanje i tokom cvetanja se ne primenjuju).

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.