Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) je štetočina koja napada velik broj biljnih vrsta (polifagna). Najčešće se sreće u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji gde predstavlja izuzetno velik problem jer je sa njom teško izboriti se.

Broj generacija i prezimljavanje

Brzina razvoja svake individue strogo je povezana sa mikroklimom. U zaštićenom prostoru u svakom momentu ima dosta generacija koje su isprepletane. Kontrola nad populacijom bele plasteničke vaši je otežana usled istovremene pojave jedinki u različitim stadijuma razvića.

Način na koji bela leptirasta vaš čini štetu

Štete prave odrasli insekti i larve sisajući biljne sokove iz tela i plodova gajenih biljaka. Dodatne (sekundarne) štete koje nastaju prilikom izlučivanja medne rose od strane vaši. Medna rosa koja pada na gajeno bilje , napadnuto ili ne omogućava razvoj gljivica i privlači druge insekte. Gljivične kolonije pokrivaju lisnu površinu dok drugi insekti grickanjem ili sisanjem dalje uništavaju gajeno bilje. Može se zaključiti da su sekundarne štete mnogo gore u odnosu na štetu koju pravi sama bela leptirasta vaš.

Nužno je napomenuti da su vaši takođe prenosioci raznih vrsta i sojeva bakterija, gljivica i virusa.

Očekivan period napada

Tokom letnjeg perioda odrasli insekti izlaze iz zaštićenog prostora i naseljavaju razne gajene i korovske biljke u neposrednoj blizini. Tu se mogu naći sve do jeseni. Deo populacije se vraća u zaštićen prostor dok drugi deo prezimljava u prirodi.

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) - kolonija

Prikaz kolonije koju gradi bela leptirasta vaš. Na slici se vide insekti u raznim stadijumima razvića, mesta na kojima su se hranili i njihovi otpaci tj medna rosa.

Suzbijanje bele leptiraste vaši

Suzbijanje je izuzetno složeno i ono se izvodi tokom cele godine jer zaštićeni prostor igra najveću ulogu u životnom ciklusu bele leptiraste vaši.

Uništavanje korova u zaštićenom prostoru i oko njega je poželjno. Sadnja rasada koji nema insekte na sebi je dobra preventivna metoda. Ukoliko se proizvodnja organizuje tako da u zaštićenom porstoru ne bude gajenog bilja par dana tokom zimskih meseci postoji mogućnost da se prostor otvori nekoliko puta tokom tih dana na nekoliko sati. Ovako bi dobar deo populacije bele leptiraste vaši stradao usled smrzavanja.

U zaštićenom prostoru postoji mogućnost upotrebe obojenih klopki i upotrebe muzike za suzbijanje ovih štetočina. Ne sme se zaboraviti na bubamare jer su one najpoznatiji prirodni neprijatelj svih vrsta vaši.

Preporučuje se primena insekticida sa različitim mehanizmima delovanja i aktivnim materijama kako bi se smanjila mogućnost pojave otpornosti. Bio-insekticidi i bio-repelenti takođe dolaze u obzir s’tim da njihovu upotrebu treba izbegavati pred cvetanje, tokom cvetanja i dve do tri nedelje pre berbe ukoliko se gajeno bilje iznosi na tržište u svežem stanju.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od luka ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana..

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.