Blitvina pipa (Lixus junci)

Blitvina pipa je poznata je po tome da napada šećernu repu i blitvu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Kod nas blitvina pipa ima jednu generaciju godišnje, prezimljava odrasla pipa na mestima gde se hranila tokom jeseni i ispod biljnih ostataka.

Način na koji blitvina pipa nanosi štetu:

Odrasli insekti blitvine pipe ne ne prave ozbiljne štete na lišću. Mogu napraviti ozbiljna oštećenja polaganjem jaja u vrat korena mladih biljaka. Glavne štete nanose larve usled čijeg se bušenja lome peteljke i suši lišće, prelamaju cvetne stabljike ili se omogućuje ulaz raznih parazita u koren koji uslovljavaju propadanje useva.

Očekivan period napada:

Početkom aprila kada temperaturepređu 12°C blitvina pipa postaje aktrivna. Kada temperature porastu iznad 20°C , počinje masovna razmnožavanje a samim tim i polaganje jaja. Do ponovne masovne pojave pipa dolazi u drugoj polovini jula, odnosno početkom avgusta u hladnijim godinama.

 Suzbijanje blitvine pipe:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se blitvinoj pipi smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirna jer lišava blitvinu pipu izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Smatra se da suzbijanje blitvine pipe treba vršiti kada se pojavi više od jedne pipe na 5 biljaka semenske šećerne repe. Zaštita se vrši u vreme kada se pronađu prve bušotine radi polaganja jaja u unutrašnjost stabljike.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.