Blitvina pipa (Lixus junci)

Blitvina pipa je poznata je po tome da napada šećernu repu i blitvu.

Broj generacija i prezimljavanje:  

Kod nas blitvina pipa ima jednu generaciju godišnje, prezimljava odrasla pipa na mestima gde se hranila tokom jeseni ispod biljnih ostataka.

blitvina pipa 1Način na koji blitvina pipa nanosi štetu:

Imaga pipe ne ne prave ozbiljne štete, na lišću, ali mogu napraviti ozbiljna oštećenja odlaganjem jaja u vrat korena mladih biljčica. Glavne štete nanose larve usled čijeg se bušenja lome peteljke i suši lišće, prelamaju cvetne stabljike ili u koren se omogućuje ulaz raznih parazita koji uslovljavaju propadanje useva.

Očekivan period napada:

Početkom aprila kada temperature porastu do 12°C počinje njena aktivnost. Kada temperature porastu iznad 20°C , počinje masovna kopulacija a samim tim i polaganje jaja. Do ponovne masovne pojave pipa dolazi u drugoj polovini jula, odnosno početkom avgusta u hladnijim godinama.

blitvina pipa 2Suzbijanje:

Smatra se da suzbijanje treba vršiti kada se pojavi više od jedne pipe na 5 biljaka semenske šećerne repe. Zaštita se vrši u vreme kada se pronađu prve bušotine radi polaganja jaja u unutrašnjost stabljike. Preporučuje se upotreba preparata na bazi Deltametrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.