Crna pomoćnica (Solanum nigrum)

Crna pomoćnica nema dodatna imena po kojima je naširoko poznata.

Crna pomoćnica se može naći u:

Ornicama, okopavinskim usevima, lucerištima, višegodišnjim zasadima.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo crne pomoćnice je uspravno i razgranato, golo sa proređenim kratkim dlačicama. Raste u visinu od 30 do 80 cm. Listovi su izduženo jajolikog oblika po obodu nazubljeni. Listovi mogu biti goli ili maljavi. Cvetovi su uglavnom beli sakupljeni u cvetne grančice sa povijenim peteljkama. Plod je bobica koja sadrži alkaloid solanin te se može tretirati kao otrovan.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od juna do septembra. Plodonosi od jula do oktobra.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se crna pomoćnica javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Kako se crna pomoćnica suzbija mehanički?

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i crna pomoćnica nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje pomoćnice i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova. Živina će izbegavati plodove crne pomoćnice ali zato će napdati mlade biljke.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje

U praksi se crna pomoćnica tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.