Crna repičina pipa (Ceutorhynchus Picitarsis)

Crna repičina pipa je poznata je po tome da napada uljanu repicu i njene srodnike iz porodice kupusnjača kao što su kupus, keleraba i karfiol.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve generacije godišnje godišnje. Prolećna generacija pričinjava više štete nego jesenja. Jesenja generacija je više usmerena ka prezimljavanju. Prezimljava kao odrastao insekt.

Način na koji crna repičina pipa nanosi štetu

Štetne su larve koje se hrane lisnim drškama u kojima buše kanale. Kasnije isto to rade u stablu.

Očekivan period napada

Javlja se na proleće od maja do juna na repici i drugim kupusnjačama. Larve crne pipe repice ispilele tokom proleća završavaju razvoj za 25-30 dana. Kada odrastu, larve napuštaju biljku. Sredinom juna počinje letnja dijapauza koju ova štetočina provodi u zemljištu. Tokom oktobra crna pipa repice se aktivira i preleće na polja uljane repice. U tom periodu ženka masovno polaže jaja u lisne drške biljaka. Za 25-30 dana javlja se nova generacija odraslih insekata spremnih za prezimljavanje. Jesenja generacija ne pričinjava znatne štete.

Suzbijanje crne pipe repice

Preventivne mere uključuju plodored i jesenje oranje zemljišta. Jesenje oranje zadaje težak udarac populaciji insekta koji se spremaju za prezimljavanje.

Živina može pomoći u suzbijanju odraslih insekata i jaja. Preporučljivo je koristiti patke kako bi se izbegla/smanjila šteta na gajenim biljkama.

Više o upoterebi živine u suzbijanju insekta i korva možete pročitati ovde.

Sredstva za suzbijanje crne pipe repice su ista kao i za druge vrste pipe. Postoji mogućnost upotrebe bioloških insekticida i repelenata. Ova sredstva svojim mirisom teraju odrasle insekte i mogu biti od korisiti u zatvorenom prostoru kao što su staklenici i plastenici.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.