Divlja mrkva (Daucus carota)

Divlja mrkva je još poznata kao: divlja šargarepa, žuta repa, stidak, mrkvica.

Divlja mrkva se može naći u:

Okopavinama, travnjacima i višegodišnjim zasadima.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenaste građe, zadebljao, bledo-žućkast, zadebljao ali manje nego kod kulturne mrkve. Stablo divlje mrkve je uspravno i razgranato visine do 80 cm. List je perasto izdeljen sa tipičnim mirisom mrkve. Cvetovi su sitni i skupljeni u složene štitaste cvasti.  Krunični listići su beli, žućkast, ružičasti ili purpurni. U sredini štita nalazi se tamno purpurni cvet. Plod je šizokarpijum. Medonosna je biljka i poseduje lekovita svojstva.

Cvetanje i klijanje

Cveta u letnjem periodu, klija u prolećnom periodu.

divlja mrkva-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve u kojima se divlja mrkva javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i divlja mrkva nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje divlje mrkve

U praksi se divlja mrkva tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.