Divlji ovas (Avena fatua)

Divlji ovas je takođe poznat kao njivski ovas

Divlji ovas se može naći u:

Gajenom ovsu i pšenici. U drugim usevima se ređe sreće ali može se naći na površinama koje okružuju parcelu naročito ako se žitarice gaje na istoj aprecli više uzastopnih godina.

Opis korova:

Koren je ziličaste građe. Stablo divljeg ovsa je uspravno visine i do 125cm. Listovi su veliki, široko linearni i često sa nazubljenim ivicama pri osnovi. Cvast je rastresita metlica raširena na sve strane. Klasići su trocvetni a od osnove klasića do vrha su hrapavi i dlakavi. Plod je krupa.

Cvetanje i klijanje

Cveta u maju i junu Klija tokom ranog proleća.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se divlji ovas javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i divlji ovas nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje divljeg ovsa i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje divljeg ovsa

U praksi se divlji ovas tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.