Divlji sirak (Sorghum Halepense)

Divlji sirak je još poznat kao: kukuruza, koštan, koštrva, češljik, sretva.

Divlji sirak se najčešće nalazi u:

Okopavinskim usevima i višegodišnijim zasadima.

Opis korova:

Korenov sistem divljeg sirka je sačinjen iz veoma snažnih rizoma. Rizomi imaju izuzetne regenerativne sposobnosti. Stablo je člankovito visine 100-200 cm. Listovi su linearno lancetasti. Cvast je piramidalna metlica. Plod je krupa svetlo žute ili tamno ljubičaste boje. Plod je krupa.

Cvetanje i klijanje:

Cveta od jula do septembra,klija početkom maja meseca.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se divlji sirak javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i divlji sirak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje divljeg sirka i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje divljeg sirka

U praksi se divlji sirak tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.