Konica (Galinsoga parviflora)

Konica je najpoznatiji naziv ovog korova.

Konica se može naći u:

Okopavinskim usevima, voćnjacima, vinogradima. Ređe se nalazi u gustim usevima,

Opis korova:

Stablo konice je golo i razgranato po osnovi, raste u visinu 15-70 cm. Listovi su naspramno raspoređeni na stablu, jajoliki i nazubljeni po obodu. Cvetovi su grupisani na vrhu stabla i grana. Središnji svetovi su muški, žuti, cevasti, dvopolni, spolja sa dlakama. Obodni cvetovi su ženski i beli. Plod je ahenija sa papusom.

Cvetanje i klijanje

Cveta od jula do septembra, klija u kasnom prolećnom periodu.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se konica javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i konica nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje konice i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje konice

U praksi se konica tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom