Kravlja sitnuša (Thlaspi arvense)

Kravlja sitnuša je najpoznatiji naziv ovog korova.

Kravlja sitnuša se može naći:

Na svim obradivim površinama.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenast. Stablo kravlje sitnuše je uspravno i pri vrhu razgranato visine do 50 cm. Listovi su svetlo zeleni, donji sa lisnim drškama, gornji sedeći, sa blago izrezanim ivicama. Cvetovi su sitni, beli sakupljeni u gustu, grozdastu, dugačku cvast. Plod je pljosnata ljuščica.


Cvetanje i plodonošenje kravlje sitnuše

Cveta od aprila do avgusta. Plodonošenje se odigrava u prolećnom periodu.

kravlja sitnuša-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se kravlja sitnuša javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i kravlja sitnuša nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje sitnuše i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje kravlje sitnuše

U praksi kravlja sitnuša se tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.