Njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)

Njivska mrtva kopriva nema dodatnih imena po kojima je poznata.

Njivska mrtva kopriva se može naći u:

Ornicama, lucerištima i deteliništima.

Opis korova

Stablo je uspravno i razgranato, pri osnovi je polegljivo, golo, visine 5-30 cm. Donji listovi njivske mrtve koprive imaju peteljke, mali su i okrugli, dok su gornji listovi krupni i sedeći. Pricvetni listovi srcastom osnovom obuhvataju stablo. Cvetovi na vrhu stabla i grana su skupljeni u guste mnogocvetne glavičaste prividne pršeljenove. Cvetovi su purpurno-crveni. Mlod je merikarpijum.

Cvetanje i klijanje

Njivska mrtva kopriva cveta od marta do maja, klijanje se odigrava u rano proleće,

njivska mrtva kopriva-krupan plan

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja njivske mrtve korive

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i njivska mrtva kopriva nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje njivske mrtve koprive

U praksi se njivska mrtva kopriva tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.