Običan grahor (Lathyrus aphaca)

Običan grahor je još poznat kao sjajnik.

Običan grahor se može naći 

U strnim žitima, grahorici i lucerištima.

Credit: Photo by Pancrazio CampagnaOpis korova

Korenov sistem je vretenast. Stablo je vijugavo i razgranato, dostiže visinu do 50 cm. Umesto listova ima krupne jajolike zaliske koji su pri dnu sa strelastim uškama. Cvetovi su žuti i pojedinačni. Plod je mahuna.

Cvetanje

Traje od maja do juna.

Klijanje

Tokom ranog proleća.

običan grahor 2Preventine mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

Običan grahor je dosta je otporan na herbicide te se protiv njega koriste hormonski preparati na bazi: 2,4 D i MCPA. U višegodišnjim zasadima koriste se preparati na bazi: običan grahor 3Simazina i Dihlorbenila.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.