Običan grahor (Lathyrus aphaca)

Običan grahor je još poznat kao sjajnik.

Običan grahor se može naći u:

U strnim žitima, grahorici i lucerištima. Najčešće se javlja u gustim usevima mada se može naći i u širokorednim usevima ukoliko se praktikuje sistem direktne (no till) setve.

Opis grahora

Korenov sistem grahora je vretenast. Stablo je vijugavo i razgranato, dostiže visinu do 50 cm. Umesto listova ima krupne jajolike zaliske koji su pri dnu sa strelastim uškama. Cvetovi su žuti i pojedinačni. Plod je mahuna.

Cvetanje i klijanje

Cvetanje traje od maja do juna, klija tokom ranog proleća.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve. Pošto se grahor najčešće javlja u gustim usevima i strnim žitima ova metoda je delotvorna naročito ako se vrši u proleće.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere uključuju

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i običan grahor nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje običnog grahora

U praksi se običan grahor tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.