Obična gorčika (Sonchus Oleraceus)

Obična gorčika je najpoznatije ime ovog korva.

Obična gorčika se može naći u:

Najčešće se javlja u ukopavinskim usevima i višegodišnijim zasadima.

Opis korova:

Obična gorčika ima uspravno pri vrhu razgranato stablo koje ide u visinu 30-100cm . Listovi su naizmenično raspoređeni na stablu pri osnovi strelast sa raširenim uvcima, sedeći.  Donji listovi na stablu su sa perasto isečenim liskama a gornji su celi. Cvetovi su skupljeni u glavičstu cvast.

Cvetanje i klijanje:

Cveta od kraja leta i tokom cele jeseni gorčika masovno cveta. Klija tokom kasnog proleća i početkom leta.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se obična gorčika javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i obična gorčika nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje obične gorčike i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje obične gorčike

U praksi se obična gorčika tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.