Poljska gorčika, krlja (Sonchus arvensis)

Poljska gorčika je još poznata pod nazivima: osjak, krlj, krljić, mlečac.

Poljska gorčika se može naći na :

Orničnim površinama i to pretežno na ritskim zemljištima. Brzo se zapati i razmnožava te je zbog nje nastao narodni izraz dosadan kao krlja.

Opis korova:

Koren je veoma dobro razvijen i otporan na mrazeve. Stablo poljske gorčike je uspravno, golo, pri vrhu razgranato i taj deo je samo maljav. Listovi na stablu su pri osnovu srcasti, sa zaobljenim uvcima, naizmenično raspoređeni. Liske su perasto isečene. Cvetovi su skupljeni u krupne glavičaste cvasti, žute bije i lepljivi. Liske su perasto isečene. Cvetovi su skupljeni u krupne glavičaste cvasti, žute boje i lepljivi. Plod je tamno smeđa ahenija sa papusom.

Cvetanje i klijanje:

Cveta tokom leta i jeseni, klija u prolećnom peroidu.

poljska gorčika-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se poljska gorčika javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i poljska gorčika nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje poljske gorčike i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha. Ovaj posao se često tako sprovodi da je dobio naziv krljanje. Parcele je trebalo skrljati što pre kako se ova dosada od korova ne bi širila.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje poljske gorčike

U praksi se poljska gorčika tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.