Poljska nana (Mentha arvensis)

Poljska nana nema dodatna imena po kojima je poznata.

Poljska nana se može naći u

Ornicama, pšenici, ovsu, krtolastom bilju, livadama i voćnjacima.

Opis korova

Ima jak korenov sistem koji pruža rizome uz pomoć kojih se omogućava vegetativno razmnožavanje.  Stablo je uspravno i razgranato, raste u visinu od 40 cm. Listovi poljske nane su sa kraćim ili dužim peteljkama. Pri osnovi stabla listovi su okruglasti a gornji jajoliki ili srcoliki, sa obe strane su dlakavi. Cvetovi se nalaze na cvetnim drškama koje su gusto obrasle maljama.

Cvetanje i klijanje

Cvetanje traje od juna do septembra, klijanje se odvija tokom proleća.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja poljske nane

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i poljska nana nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje poljske nane

U praksi se poljska nana tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.