Poljski prstenak, Bela Rada (Anthemis Arvensis)

Poljski prstenak je oš poznat kao Bela Rada.

Poljski prstenak se može naći na:

Ornicama, baštama, žitištima, lucerištima, višegodišnjim zasadima. Bela rada se takođe može naći na svim tipovima nepoljoprivrednog zemljišta.

Opis korova:

Poljski prstenak Ima uspravno i razgranato stablo sa naizmenično raspoređenim perastim listovima. Na dugim cvetnim drškama nalaze se cvetovi sakupljeni u glavičaste cvasti. U sredini glavice su žuti a po obodu beli veoma slični kamilici. Plod je ahenija.

Cvetanje i klijenje:

Cveta u letnjem periodu.Klijatokom proleća i leta.

poljski prstenak-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se poljski prstenak javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i poljski prstenak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje poljskog prstenka i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha. Ovaj posao se često tako sprovodi da je dobio naziv krljanje. Parcele je trebalo skrljati što pre kako se ova dosada od korova ne bi širila.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje poljskog prstenka

U praksi se poljski prstenak tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.