Rana mlečika (Euphorbia helioscopia)

Rana mlečika je još poznata kao sitna mlečika. Osim što je korov poznata je po svojim lekovitim svojstvima,

Rana mlečika se nalazi u

Ornicama, voćnjacima i vinogradima.

Opis korova

Stablo je uspravno bez grana, ili se grana samo pri vrhu. Raste u visinu do 45 cm. Listovi rane mlečike su obrnuto jajoliki i sužavaju se ka lisnoj peteljci. Cvetovi su skupljeni u štitastu cvast i zahvaljujući njima je dobila i naziv sitna mlečika. Plod je čaura sa tri duboke brazde.

Lekovitost

Od mlečike se pravi čaj koji služi za ublažavanje tegova i rešavanja problema vezanih za poremećaje prostate. Čajevi se mogu naći u slobodnoj prodaji.

Ne ohrabrujemo samostalno lečenje ili uzimanje preparata na „svoju ruku“. Najbolje i najdelotvornije lečenje je uz doktorski nadzor i konsultaciju. Mlečika je otrovna za ljude i njima slične krupne životinje.

Cvetanje i klijanje

Cvetanje traje od aprila do oktobra. klija tokom kasnog proleća i ranog leta.

rana mlečika-1

 

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja rane mlečike

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i rana mlečika nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje rane mlečike

U praksi se rana mlečika tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.