Rana mlečika (Euphorbia helioscopia)

Rana mlečika je još poznata kao sitna mlečika.

UnicodeRana mlečika se nalazi u

Ornicama, voćnjacima i vinogradima.

Opis korova

Stablo je uspravno bez grana, ili se grana samo pri vrhu. Raste u visinu do 45 cm. Listovi su obrnuto jajoliki i sužavaju se ka lisnoj peteljci. Cvetovi su skupljeni u štitastu cvast. Plod je čaura sa tri duboke brazde.

Cvetanje

Traje od aprila do oktobra.

rana mlečika 2Klijanje

Tokom kasnog proleća i ranog leta.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti, blagovremeno uništavanje nadzemnih izdanaka putem obrade zemljišta.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

U strnim žitima delimičan uspeh se postiže upotrebom preparata na bazi: 2,4 D , MCPA. U kukuruzu se primenjuju preparati na bazi: Propionitrazina, Hlorbromurona i Meturona. Preparati na bazi rana mlečika 3lenacila se koriste u šećernoj repi. U lucerki se primenjuju preparati na bazi: Propinilbenzamida. U vinogradima primenjuju se preparati na bazi Terbuletilazin+Terbuletilaton.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.