Sitni kiseljak (Rumex acetosella)

Sitni kiseljak je još poznat kao mali štavelj.


Sitni kiseljak se još može naći u:

Ornicama i travnjacima.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo je uspravno i razgranato često crvene boje koje raste u visinu od 10 do 40 cm. Listovi su kopljasti, donji su na lisnim drškama. Cvetovi su sitni, crvenkasti, skupljeni u duge, rastresite grozdaste cvasti. Plod je orašica. Indikator je kiselih zemljišta lakog mehaničkog sastava i niske plodnosti.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od maja do septembra, plodonošenje se odvija u prolećnom i letnjem periodu.

sitni kiseljak-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se sitni kiseljak javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Kako se sitni kiseljak suzbija mehanički?

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i sitni kiseljak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje sitnog kiseljaka i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje

U praksi se sitni kiseljak tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.