Sivi muhar (Setaria Glauca)

Sivi muhar je još poznat kao sinji muhar, mohar, košćan.

Sivi muhar se može naći u:

Ornicama, baštama, okopavinskim usevima, lucerištima i višegodišnjim zasadima.

Opis korova:

Korenov sistem je zilicaste građe. Stablo sivog muhara je uspravno visine 15-30cm ponekad i do 80cm. Listovi su linearno lancetasti. Cvast je prividni terminalni klas duzine 3-7cm. Oko klasića su duge čekinjaste bodljice. Plod je krupa.

Cvetanje i klijanje

Cveta od jula do oktobra. Klija u maju i junu.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se sivi muhar javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i sivi muhar nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje sivog muhara i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje sivog muhara

U praksi se sivi muhar tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.