Smrduša (Bifora radians)

Smrduša nema dodatnih imena po kojima je naširoko poznata.

Smrduša se može naći u:

Strnim žitima, pogotovu u ozimima.

Opis korova

Korenov sistem je vretenaste građe. Smrduša ima uspravno i razgranato stablo visine od 20 do 60 cm. Listovi su sa perasto isečenim, veoma uskim režnjevima. Donji listovi na stablu imaju lisne drške i dvojno su perasti dok su gornji listovi sedeći i trojno perasti. Cvetovi su skupljeni u štitastu petozrakastu cvast. Cvetovi su bele boje. Plod je gladak i okruglast.

Cvetanje i klijanje

Cveta od maja do kraja žetve. Masovno klija u proleće. Sazreva kada i usev, ulazi u prinos.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve u kojima se smrduša javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i smrduša nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje smrduše i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje smrduše

U praksi se smrduša tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.