Svrakonj (Digitaria Sanguinalis)

Svrakonj je još poznat kao svračica.

Svrakonj se može naći u:

Ornicama, baštama, lucerištima i travljacima. U SAD-u je poznat kao Crabgrass i predstavlja neprijatelja broj jedan njihovim travljacima i okućnicama.

Opis korova:

Koren je ziličaste građe.Stablo svrakonja je člankovito, vrlo razgranato, pri osnovi koso poleglo zelene i ljubičaste boje. Raste u visinu od10-15cm. Listovi su linearni. Cvast je sastavljena od pet klasova  dužine 4-8cm, skupljenih prstato.Plod je krupa.

Cvetanje i kiijanje

Cveta od juna do oktobra. klija u kasno proleće.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se svrakonj javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i svrakonj nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje svrakonja i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje svrakonja

U praksi se svrakonj tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.