Tarčužak (Capsella bursa-pastoris)

Tarčužak je još poznat kao: devojačka trava, hoću-neću, pastirska torbica, rusomača

Tarčužak se može naći u:

Strnim žitima, okopavinama, lucerištima, deteliništima, livadama, pašnjacima, višegodišnjim zasadima.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenaste građe. Stablo je uspravno, može biti golo ili maljavo, raste u visinu od 15-50 cm. Listovi koji obrazuju rozetu pri osnovi stabla su perasto deljeni. Na gornjem delu stabla se nalazi mali broj lancetastih listova koji svojim lisnim rukavcima obuhvataju stablo. Cvetovi su sitni, beli, sakupljeni u grozdastu cvast. Plod je trouglasta ljuščica.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od marta do jeseni. Plodonosi od aprila do jeseni.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se tarčužak javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i tarčužak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje tarčižka i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje tarčužka

U praksi se tarčužak tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.