Žablja trava (Senecio vulgaris)

Žablja trava je još poznata pod imenima: Dragušac i Kostričić.

Žablja trava se može naći na :

Ornicama, okopavinama, lucerištima.

Opis korova:

Stablo žablje trave je uspravno i razgranato visine 20-50 cm sa malo listova naizmenično raspoređenih i urezanih po obodu. Donji listovi su sa lisnim drškama a gornji sedeći. Cvast je glavica sa cvetovima žute boje. Plod je ahenija.

Cvetanje i klijanje

Cveta tokom cele godine, klija u prolećnom periodu.

žablja trava-cvet

žablja trava-cvet

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se žablja trava javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije ižablja trava nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje žablje trave i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha. Ovaj posao se često tako sprovodi da je dobio naziv krljanje. Parcele je trebalo skrljati što pre kako se ova dosada od korova ne bi širila.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje žablje trave

U praksi sežablja trava tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.