Zeleni muhar (Setaria Viridis)

Zeleni muhar je još poznat kao muvar i mohar.

Zeleni muhar se može naći u:

Ornicama, okopavinama, strnim žitima, višegodišnjim zasadima.

Opis korova:

Koren je ziličast. Stablo zelenog muhara je uspravno, glatko, pri vrhu grubo visine 10-60cm. Listovi su glatki i dugi od 3-30cm. Na mestu lisnog jezička nalaze se dlačice. Cvast je gusta klasolika metlica zelene boje.

Cvetanje i klijanje

Cveta tokom leta, klija u kasno proleće.

 

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se zeleni muhar javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i zeleni muhar nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje zelenog muhara i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje zelenog muhara

U praksi se zeleni muhar tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.