Crna breskvina vaš (Brachycadus persicae)

Crna breskvina vaš je poznata po tome da napada breskvu i njene srodnike kao što  su kajsija i nektarina. Najpoznatiji srodnici ove štetočine su zelena breskvina vaš i bela leptirasta vaš.

Broj generacija i prezimljavanje:

Od proleća do jeseni crna breskvina vaš se neprestalno razmnožava. Vaši svih vrsta opstaju tako što grade kolonije na korenovima biljkama koje napadaju. Svrha kolonije je da pruži zaštitu odraslim insektima za poleganje jaja i mladim jedinkama dok ne postanu reproduktivno sposobne. U koloniji se mogu naći vaši raznih zrelosti i nove generacije se neprestalno javljaju. Prezimljava u zemlji, pokraj korena napadnute biljke.

Način na koji crna breskvina vaš nanosi štetu:

Vaši žive na korenu i hrane se biljnim sokovima. Kada se temperatura podigne iznad 20°C crna breskvina vaš migrira sa korenovog sistema na nadzemni deo biljke gde i pričinjava najveću štetu. Sve lisne vaši poseduju usni aparat koji je oblikovan kao iglica i sličan je usnom aparatu komarca. To im omogućava da probiju tvrdu zaštitnu površinu i dođu do hranjivih sokova. Iglice su prljave i često imaju klice raznih mikroorganizama na sebi koje pri hranjenju vaši dospevaju u biljne sokove i pokreću sekundarnu zarazu. Lisne vaši su iz ovog razloga izuzetno opasne.

Lišće se usled napada kovrdža ka gore i može se primetiti sluzasta navlaka. Ta sluzasta navlaka je ustvari medna rosa – otpaci vaši koji sadrže visoku koncentraciju šećera. Zato što su tako slatki otpaci privlače mrave koji pričinjavaju dodatnu štetu gajenoj biljci.

Kovrdžanje lista

Prikaz kovrdžanja listova. Posmatrajte kako se ivice liske uvijaju ka gore i formiraju valov.

Neophodno je pregledati naličije listova jer se kolonije vaši najčešće tu mogu naći.

Očekivan period napada:

Napad crne breskvine vaši se može očekivati tokom cele sezone gajenja i već u aprilu se mogu očekivati prve pojave ukoliko vremenske prilike dozvole. Vaši su izuzetno osetljive na hladnoću i čim osete postepeno smanjenje noćne temperature koje obično počinje krajem septembara povlače se u skrovišta.

Suzbijanje crne breskvine vaši:

Preventivne mere nisu od velikog značaja jer se crna breskvina vaš povlači u zemljište gde je bezbedna. Čim se primeti sluz, kovrdžanje lista ili mravi neophodno je reagovati što pre jer se vaši brzo razmnožavaju.

Ukoliko se crna breskvina vaš pojavi u zasadu mogu se upotrebiti uradi sam domaći insekticidi. Vaši su u  poređenju sa ostalim insektima mnogo ranjivije te se posle upotrebe ovih sredstva mogu dobiti povoljni rezultati.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Crna breskvina vaš se često javlja i sintetička sredstva za njeno suzbijanje se mogu naći lako u slobodnoj prodaji. Prskanje se mora izbegavati pred ili tokom cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.