Muva kupusne mahune (Dasineura Brassicae)

Muva kupusne mahune je poznata je po tome da napada uljanu repicu i kupus.

Broj generacija i prezimljavanje

Muva ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava u zemljištu u larvenom stadijumu.

Način na koji muva kupusne mahune pravi štetu

Larve se hrane tkivom koje se nalazi sa unutrašnje strani mahune, a ne semenkama. Mahune požute, zatim postanu smeđe, suše se i pucaju. Usled ovih promena semenke ispadaju iz oštećene mahune.

Očekivan period napada

Početkom cvetanja uljane repice, kada temperature pređu 13°C, izleću prve muve kupusne mahune. Izletanje sa mesta prezimljavanja je razvučeno i traje do mesec dana. Nakon izletanja ženke polažu jaja u mahune. Oko dve nedelje kasnije ispiljene larve padaju na zemljište u koje se i zavlače. Tu nastavljaju svoje razviće, te daju muve nove generacije koje imaju životni ciklus sličan prvoj generaciji.

Suzbijanje muve kupusne mahune

Suzbijanje je potrebno kada se po: jednoj biljci nađe jedna ženka iliti 20 ženki po 1m².  10 zamaha kečerom ulove 2 muve ako se u 5 pregleda nađe svaki put po 0,2 muve kupusne mahune po 1 biljciI zaraza larvama muve od 5 komuški po biljci signal je potrebe za suzbijanjem ukoliko do žetve preostaje više od 3 nedelje.

Prskanje u vreme cvetanja je rizično jer postoji šansa da polen bude oštećen. Upotrebom repelenata pre cvetanja je dobro rešenje jer će repelenti svojim mirisom rasterivati insekte dok cvetanje traje.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Retko će doći do poajve muve kupusne stenice u zatvorenom prostoru ili toploj leji ali neophodno je, za svaki slučaj pomenuti da i na tom frontu postoje adekvatne mere borbe koje se mogu primeniti.U zatvorenom prostoru se otvara mogućnost za upotrebu boje i muzike kao efikasnog sredstva za rasterivanje i suzbijanje insekata.

Više o boji možete pročitati ovde a o muzici ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.