biljka

Zimski spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Zimski spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, ugljneim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od [...]

Jesenji spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Jesenji spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, ugljneim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od [...]

Rani spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Rani spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, ugljenim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od [...]

Jesenja salata (Lactuca sativa) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Jesenja salata je jednogodišnja zeljasta biljka kod koje se za ishranu u svežem stanju koriste: listovi rozete kod lisnate salate, [...]

Rana salata (Lactuca sativa) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Rana salata je jednogodišnja zeljasta biljka kod koje se za ishranu u svežem stanju koriste: listovi rozete kod lisnate salate, pojedinačni [...]

Siva trulež salate (Botrytis cinerea) opis bolesti, mere borbe i preparati za suzbijanje

Siva trulež salate se manifestuje u obliku vodenastih pega na lisnoj dršci koje vremenom žute da bi na kraju postale sive. [...]

Rana keleraba (Brassica oleracea var. gongydes) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Rana keleraba je jednogodišnja kupusnjača koja obrazuje zadebljalo stablo. Zadebljalo stablo se koristi u ishrani u svežem stanju i kao [...]

Bioinsekticid od lukova

Bioinsekticid od lukova pruža isti doprinos zdravlju bilja kao i sam luk zdravlju čoveka. Preporučuje se da lukovi budu uvršćeni [...]

Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege. Pege su [...]

Plamenjača krompira i paradajza (Phytophtora infestans)

Plamenjača krompira i paradajza se manifestuje na svim delovima biljaka osim korena. Prepoznaje se prema krupnim maslinasto zelenim pegama koje su [...]