Rani spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Značaj

Rani spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, ugljenim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od minerala u spanaću se mogu naći značajne količine kalijuma, kalcijuma i gvožđa.

spa1Rani spanać se koristi kao varivo, salata i uspešno se zamrzava.

Pri neodgovarajućem gajenju spanać nakuplja značajne količine nitrata, nitrita i oksalne kiseline koje mogu u određenim uslovima izazvati značajna oboljenja čoveka.

Plodored

 • Zbog kratke vegetacije dolazi na drugo mesto u plodoredu.
 • Dobri predusevi su: kupus, krastavac, paradajz, grašak i boranija.
 • Rani spanać je prethodna kultura u intenzivnom plodoredu.
 • Jako osiromašuje zemljište.
 • Đubrenje

  Spanać jako dobro reaguje na hraniva, pogotovu na azot. Zbog osobine da nakuplja nitrate i nitrite spanać se đubri upotrebom sledećih količina čistih hraniva:

  • 50-80 kg/ha azota
  • 50-80 kg/ha fosfora
  • 100-120 kg/ha kalijuma
  • Navodnjavanje

   Spanać je kultura koja se navodnjava 2-4 puta tokom vegetacije sa 20-30 mm vode. U praksi se sistem kap po kap pokazao kao najbolji način navodnjavanja spanaća.

   Rani spanać – Kalendar

   Februar

   • Početak perioda u kome je moguća predsetvena obrada zemljišta za gajenje ranog spanaća.
   • Pred ranog setvu spanaća u zemljište se unose 2/3 planirane količine azotnog, 2/3 planirane količine fosfornog i 2/3 planirane količine kalijumovog đubriva.
   • Ukoliko je planirana upotreba herbicida onda se pre setve u zemljište unosi herbicid. Mora se obratiti pažnja na trajnost i postojanost preparata u zemljištu da ne bi došlo do oštećenja gajenog useva.
   • Početak perioda u kome je moguća setva ranog spanaća. Spanać se seje u redove sa sledećim razmacima: 30 cm razmaka između redova i 5-15 cm razmaka u samom redu.
    spa2

    Prikaz setve spanaća u trake

    Spanać se takođe može sejati u trake, koje broje 4-6 reda, sa sledećim razmacima: 15 cm međurednog razmaka 5-15 cm u samom redu i 50-60 cm razmaka između traka. Dubina setve je 2-3 cm. Period setve prolećnog spanaća traje do početka aprila meseca i dospeva za oko 60 dana.

   • Mart

    • Početak perioda u kome je moguća prihrana ranog spanaća. Prihrana se vrši sa 1/3 planirane količine azotnog, 1/3 planirane količine fosfornog i 1/3 planirane količine kalijumovog đubriva. Prihrana se vrši kada biljka uđe u stadijum intenzivnog porasta tj. kada je obrazovanje zelene mase najjače. Period prihrane može da potraje i do aprila meseca.
    • Pre zatvaranja redova ili posle prihranjivanja neophodno je obaviti međurednu obradu putem kultiviranja ili okopavanja.
    • Početak perioda u kome je moguć napad: marokanskog skakavca, italijanskog skakavca,rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime soviceipsilon sovice, C. sovice, gama sovice, lisnih vaši, repine muve  i repinog buvača.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava plamenjače spanaća.
    • Maj

     • Početak perioda u kome je moguća berba ranog spanaća. Prolećni spanać se može brati ručno sa formiranih 5-6 listova i sap3to postepeno odsecanjem listova ostavljajući neozleđen centralni deo biljke i vršni pupoljak. Mehanizovano se spanać može brati kosačicom ili kombajnom.
      Berba se vrši po suvom vremenu, s tim da se spanać mora odmah uklanjati sa sunca i već u roku od dva sata preraditi. spa4Pri dužem zadržavanju ubranog spanaća na suncu dolazi do
      nitrata u nitrite i takav spanać se ne može koristiti za ishranu (posebno dece). Spanać se mora čuvati na temperaturi  1-5⁰C tri do četiri dana.
     • Oktobar

      • Početak perioda u kome je potrebno obaviti jesenju, duboku, obradu zemljišta. Oranje se vrši na dubinu 20-25 cm.