Veliki kupusar (Pieris brassicae)

Veliki kupusar je poznat po tome da napada ran, srednje ran i kasni kupus.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve generacije godišnje. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrezimljava kao larva u zemljištu.

Način na koj veliki kupusar nanosi štetu

Štetna je larva. Tokom ishrane oštećuje zelenu masu biljke.

Očekivan period napada

Napada se može očekivati tokom cele sezone gajenja.

Suzbijanje

Suzbijanje štetočine se vrši kada se ustanovi  jedna mlađa gusenica po biljci, posebno, ako se uz gusenicu zapaze i jajna legla. Zbog rastegnute pojave druge generacije ,često su potrebna i dva tretiranja, a na većim površinama nekada je dovoljno veliki kupusar 2tretirati ivice polja ili žarišta. Preporučuju se preparati na bazi: Hlorantraniliprola, Esfenvalerata i Indoksakarba.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.