Veliki kupusar (Pieris brassicae)

Veliki kupusar je poznat po tome da napada ran, srednje ran i kasni kupus. Moguća je i pojava na drugim vrstama kupusnjača (fam Brassicaceae)

Broj generacija i prezimljavanje

Najčešće ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu. Pri gajenju u zatvorenom prosotru moguća je pojava više od dve generacije zato što je toplota povoljna za neometan opsatnak.

Način na koj veliki kupusar nanosi štetu

Štetna je larva koja se hrani liščem.Tokom ishrane larva oštećuje zelenu masu biljke. Prvenstno napada mekane delove lista i mlade biljke. Svrha odraslih insektat je parenje i poleganje jaja. Red leptira kojima pripada veliki kupusar je poznat po tome da kada dostigne formu odraslog insekta se brzo pari polaže jaja i umire kroz nekoliko dana ili sati. Veliki kupusar je jedan od najdugovečnijih leptira koji je u tanju da nadživi svoje rođake. To znači da je period parenja i poleganja jaja znatno duži spram ostalih leptira.

Očekivan period napada

Napada se može očekivati tokom cele sezone gajenja zato što je poleganje jaja sporadično i neujednačeno. U zatvorenom prosotru ova štetočina je opasnija po rasad i mlade biljke.

Kako se veliki kupusar suzbija?

Od preventivnih mera preporučuje se duboko jesenje oranje radi uništavanja larvi koje su našle zimsko sklonište u zemljištu. Plodored može pomoći kao preventivna mera ukoliko se naprave dve godine pauze između gajenja kupusnjača na parceli

Bioinsekticidi se mogu primeniti kao rasterivači odraslih jedinki i delotvorno sredstvo protiv ranjivih larvi koje se nalaze van zaklona. Ključ uspeha rada sa bioinsekticidima je redovnost sa izuzetkom perioda pred cvetanje, perioda cvetanja i najmanje nedellju dana pre plasmana na tržište ukoliko se kupus prodaje u svežem stanju.

Bioinsekticidi su ekološki i laki za pravljenje. Recepti za bionsekticide od paprike, luka, koprive, kafe i duvana možete pročitatii putem označenih veza.

Suzbijanje štetočine se vrši kada se ustanovi  jedna mlađa gusenica po biljci, posebno, ako se uz gusenicu zapaze i jajna legla. Zbog rastegnute pojave druge generacije ,često su potrebna i dva tretiranja, a na većim površinama nekada je dovoljno tretirati ivice polja ili žarišta.

U zatvorenom prosotru za regulisanje populacije odraslih insekata, sem hemisjkog suzbijanja mogu se primeniti boja i muzika kao efikasna preventivna sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.