đubrivo

Metod optimizacije đubrenja i libigov zakon

Metod optimizacije đubrenja uzima u obzir hranidbene zahteve gajenih biljaka van takozvane "NPK" granice. Postoji mnogo zahteva koji se moraju [...]

Kalcijum pozant kao jonski autobus

Kalcijum u zemljištu se lagano gubi kako protiču godine. Naš trud da svake godine obnovimo plodnost zemljišta putem unosa đubriva [...]

Kuhinjski otpad i kvarna hrana kao organski preparati

Kuhinjski otpad i kvarna hrana su proizvod svakog doma. Uprkos trudu da se taj otpad smanji nikako se ne može [...]

Jogurt kao mikrobiološko đubrivo

Jogurt je dobio na značaju kao mikrobiološki preparat u biljnoj proizvodnji. Mikrobiološki preparati su postali toliko izraženi da će uskoro postati [...]

Domaće mikrobiološko đubrivo

Domaće mikrobiološko đubrivo je još jedna stvar koja treba da se ubaci u opštu praksu zajedno sa domaćom hranom i [...]

Gliste na delu

Upotreba prirodnog načina proizvodnje hrane je veoma česta i veoma ozbiljna metoda proizvodnje hrane kojoj se posvećuje ogromna količina pažnje. [...]

Šta znači i koliko znači imati „porozno“ zemljište?

Sejati u „porozno“ zemljište je nešto što se preporučuje za setvu svih ,kod nas zastupljenih, biljnih kultura. Šta je poroznost [...]

Hevi Metal pobeđuje glad u svetu

Mnogi tvrde da biljkama prija zvuk i da biljke reaguju na njega. Pričanje sa cvećem je postala normalna i prihvatljiva [...]

Recepti za proizvodnju substrata od organskog đubriva

Hranljivi substrati koji u saksiji ili posudi imaju istu ulogu kao obrađena zemlja na parceli su od fundamentalnog značaja za [...]

Upoznajte se sa glistama

Gliste inače poznatije kao „prirodni plugovi“ su u stanju da buše kroz mekanu  i tvrdu zemlju. U slučaju da je [...]

12