grašak

Grašak (Pisum sativum)

Značaj Grašak se gaji kao ratarski i povrtarski usev. Služi za ishranu ljudi. Korisiti se suvo i zeleno zrno. Kod [...]

Rđa graška (Uromyces pisi)

Simptomi se u načelu maniestuju na listovima, ređe na stabljikama i mahunama. Prvi simptmi zaraze su bele pege na naličiju [...]

Plamenjača graška (Peronospora viciae)

Simptomi se maniestuju na licu lista u vidu žuto-seđih pega i istovremeno se na naličij javljaju prevlake pepeljaste boje. Simptomi [...]

Palež graška (Ascochyta sp.)

Simptomi se maniestuju na listu i stabljici u vidu pega smeđe boje. Prizemni deo stabljike jetrulo i  crne boje. Vreme [...]

Antraknoza graška (Colletotrichum lindemuthianum)

Simptomi se maniestuju na svim nadzemnim delovima biljke stim da su najuočljiviji na mahunama. Bolest je prepoznatljiva po ovalnim pegama [...]

Zelena graškova vaš (Acyrthosiphon Pisum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanjeIma više generacija godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. [...]

Graškovi savijači (Laspeyrseria spp.)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva. [...]

Graškova muva (Contarinia pisi)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu [...]

Graškov Trips (Kakothrips robustus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanje: Ima više generacija godišnje. Larve graška tripsa [...]