Vrste korova u vrtu

Vrste korova u vrtu su mnogobrojne i raznolike. Ove dve karakteristike bilja koje naseljava naše obradive površine, bašte, voćnjake i vrtove su...

Čitaj dalje

Provokacija korova

Provokacija korova je malo poznata, i još manje primenjivana, metoda kontrole nad korovima. Bazira se na logici da pobeđuje onaj ko prvi zada...

Čitaj dalje
Strana 1 od 6