štetočinopedija

Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mera borbe

Repina muva kao štetočina Repina muva je poznata po tome da napada šećernu repu i spanać. Ima dve do pet generacija [...]

Plamenjača spanaća (Peronospora farinosa / Peronospora spinacea) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača spanaća se može pojaviti u ranom, jesenjem i zimskom spanaću. Plamenjača spanaća se manifestuje u vidu hlorotičnih pega na listovima. Pege [...]

Lisne vaši (Aphididae) opis štetočina, mere borbe i preparati za suzbijanje

Lisne vaši su poznate su po tome da napadaju velik broj biljnih vrsta. Ima više generacija godišnje, dolazi do preplitanja [...]

Viroze salate (Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus).

Viroze salate imaju specifične simptome koji zavise od vrste i sorte, faze razvoja salate i uslova sredine. Na listovima biljaka se [...]

Siva trulež salate (Botrytis cinerea) opis bolesti, mere borbe i preparati za suzbijanje

Siva trulež salate se manifestuje u obliku vodenastih pega na lisnoj dršci koje vremenom žute da bi na kraju postale sive. [...]

Bolest poleganja rasada (Phytum sp. , Rhizoctonia spp. , Fuzarium spp. , Phytophtora spp. , Sclerotinia spp.) opis bolesti i kako je suzbiti

Bolest poleganja rasada se manifestuje na mladim, tek izniklim biljkama koje se nalaze u zaštićenom prostoru, u vidu poleganja. U [...]

Crna repina pipa (Psalidium maxillosum)

Crna repina pipa je poznata po tome da napada suncokret i šećernu repu. Razvoj jedne generacije traje dve godine. Crna repina [...]

Pepeljasta kupusna vaš (Brevicoryne brassicae)

Pepeljasta kupusna vaš je poznata po tome da napada kupusnjače. Ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta, posebno na ranom, [...]

Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale)

Crvena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko [...]

Zelena kupusna stenica (Euridema oleracea)

Zelena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko [...]