insekt

Crna repina pipa (Psalidium maxillosum)

Crna repina pipa je poznata po tome da napada suncokret i šećernu repu. Razvoj jedne generacije traje dve godine. Crna repina [...]

Pepeljasta kupusna vaš (Brevicoryne brassicae)

Pepeljasta kupusna vaš je poznata po tome da napada kupusnjače. Ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta, posebno na ranom, [...]

Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale)

Crvena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko [...]

Zelena kupusna stenica (Euridema oleracea)

Zelena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko [...]

Buvači krstašica (Phyllotreta spp.)

Buvači krstašica su poznati po tome da napadaju kupusnjače. Ima više generacija godišnje. Štetan je odrasli insekat. Pravi štete na listovima, [...]

Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Kupusni moljac je poznat po tome da napada kupusnjače. Broj generacija i prezimljavanje Ima 2-3 a ponekad i više generacija godišnje [...]

Veliki kupusar (Pieris brassicae)

Veliki kupusar je poznat po tome da napada ran, srednje ran i kasni kupus. Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao [...]

Mali kupusar (Pieris rapae)

Mali kupusar je poznat po tome da napada ran, srednje ran i kasni kupus. Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva [...]

Kupusna muva (Phorbia brassicae)

Kupusna muva je poznata po tome da napada kupus, karfiol i kelerabu. Štetočina ima 2-3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu [...]

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]