insekti

Bioinsekticid od koprive

Bioinsekticid od koprive se pravi, kao što mu sam naziv kaže, od biljke svako poznaje lično. Nema osobe na svetu koja [...]

Pripitomljavanje insekata od koristi

Pripitomljavanje insekata od koristi po poljoprivrednu proizvodnju treba da se uvrsti u redovne mere nege useva i zasada. Još od vrtića [...]

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]

Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Mlečikina vaš (Macrosiphum euphorbiae)

Mlečikina vaš je poznata je po tome da napada krompir i paradajz. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje: U našim uslovima ima jednu generaciju [...]

Repičina pipa (Ceutorhynchus assimilis)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu i kupus. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. [...]

Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje:  Ima samo jednu generaciju godišnje. Prezimljavava [...]

Mala repičina pipa (Ceutorhyncus quadridens)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje:  Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago [...]

Crna repina pipa (Psalidium Maxillosum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada suncokret i šećernu repu. Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje [...]

12