Kako početi baštovanstvo: Saveti za početnike

Baštovanstvo kao ideja se javlja svakom ko ima metar-dva slobodnog zemljišta koje žele da popune nečim zelenim. Cveće i povrće se najčešće i najefikasnije gaje na malim površinama, mada, voće kao što su borovnice i jagode se takođe mogu gajiti u bašti. Bez obzira na gajenu kulturu nužno je znati par pravila i uzeti u obzir par saveta kako bi se ostvarila maksimalna rodnost po jedinici površine. Dalje, za one koji su apsolutni početnci imaju mogućnost da naprave dobar start koji će im, na daleke pute gledano, mnogo značiti ukoliko žele da prošire baštu ili pređu na ozbiljnije baštovastvo.

KZB faktor

KZB je skraćenica za klima-zemljište-biljka, tri faktora koji utiču na rodnost i uspeh proizvodnje. Uskladiti ove faktore nije teško.

  • Klima prevnstveno podrazumeva koliko vlage, toplote i svetlosti je dostupno biljci. Vlaga podrazumeva mraz, kišu i sušu. Nedostatak vlage u zemljištu se rešava zalivanjem i navodnjavanjem. Ukoliko želite da gajite povrće i cveće zalivanje mora da bude redovno i besprekorno jer su ove kulture izuzetno osetljive na sušu. Malčiranje je odličan metod za zadržavanje vode u zemljištu i ukoliko ste tek zakoračili u baštovanstvo stvorite u startu zdravu naviku da koristite malč. Isplatiće se na duge staze.
  • Zemljište mora biti dobro obrađeno i bogato hranivima kako bi se biljke lako ukorenile i obilno hranile. Posotje đubriva koja se mogu napraviti od materijala koji je pri ruci što je u većini sluičajeva dovoljno za baštovanstvo.
  • Svaka gajena biljka ima sebi jedinstvene zahteve prema vlazi, svetlosti, toploti i hranivima sa kojima se treba upoznati pre setve ili sadnje.

Skromni početci – najbolji početci

Nemojte da vas lažu kada kažu da je za baštovanstvo potreban traktor, freza, sistem za zalivanje, đubriva pesticidi itd. Sve ove navedene stvari su dobre i imaju svoje mesto u proizvodnji ali ne isplati se korisitit ih na površinama koje su manje od 2 hektara.

Postoji mnogo ručnih alata koji jednako dobro funkcionišu. Umesto pluga za obradu zemljišta se može korisiti vila za oranje a kao međrednu obradi i plevljenje se može korisiti stari adaptiran bicikl takozvani magarac. Ovi alati su mnogo efikasniji nego što deluju, nećete se umoriti koliko mislite i ostaviće vas u čudu sa svojim radnim učinkom. Ulagati u ručne alate je odličan početnički korak jer su jeftini, lako se održavaju i ne traže gorivo. Ušteda novca u baštovanstvu je ogromna i često može biti presudan faktor.

Setva se može ubrzati uz pomoć par rolni toaletnog papira

Primenom ovih jeftinih i dostupnih metoda ostvarujete još jedan bonus. To je delimična samoodrživost kojoj treba da teži svako gazdinstvo.

Domaće đubrivo i pesticidi za baštovanstvo

Uradi sam recepti postoje za đubriva i pesticide. U baštovanstvu je primena ovih sredstava izuzetno poželjna jer su prirodnog porekla, bio-razgradiva i neštete zdravlju i okolini.

Ova đubriva i pesticidi su slabi u poređenju sa industrijski proizvedenom hemijom i ključ uspeha je česta i redovna primena. Srećom sva pomenuta sredsva se brzo prave i mogu da stoje neko duže vreme. Ne treba zapostaviti industrijski proizvedene preparate ali sa druge strane treba težiti ka tome da se što ređe primenjuju.

Kompostiranje

Nit manje prostora nit više koristi. Kompostiranje je brz i lak način dobijanja kvalitetne zdrave hrane za biljke.

Životinje su naši prijatelji

Uvek bilo i uvek će i biti. Gliste, pčele, bubamare, insekti mesojedikokoške i patke značajno doprinose kvalitetu zemljišta, đubriva i zdravlju biljaka. Baštovanstvo je zgodno jer se može primeniti više metoda zaštite i đubrenja istovremeno.

Krajnji savet za početničko baštovanstvo je četiri slova P

Pravilno planiranje predupređuje probleme. Sagledajte situaciju:

  • Kakva je parcela (svetlost, vlaga, zbijenost zemljišta) i šta se sve može gajiti
  • Šta želite gajiti i kojim redosledom će se smenjivati usevi na parceli. Bitno je da usev koji se gaj ne bude srodan sa usevom koji se gajio ili možete konsultovati stručnjaka koji će vas posavetovati.
  • Šta sve može da se napravi na gazdinstvu i da li ima šanse da se „uposle“ životinje.
  • Kako će se zalivati i pleviti

Kada budete imali konkretne odgovore na ova pitanja rešili ste većinu muka. Takođe ćete stvoriti naviku da se više uzdate u sebe i radite sa čim imate. Ukoliko se uzdate u kupovno đubrivo, pesticide i mehanizaciju shvatićete da je posao uzaludan jer cena goriva i materijala neprestalno raste. Baštovanstvo može da donese zaradu ali samo pod uslovom da se u startu stvori par zdravih navika i ispoštuje ona stara narodna izreka „tuđa ruka svrab ne češe“