Rana keleraba (Brassica oleracea var. gongydes) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Značaj

Rana keleraba je jednogodišnja kupusnjača koja obrazuje zadebljalo stablo. Zadebljalo stablo se koristi u ishrani u svežem stanju i kao varivo. kel1Keleraba se odlikuje visokim sadržajem ugljenih hidrata posebno disaharida, vitamina C i kalijuma.
Kvalitetno zadebljalo stablo kelerabe ima mali sadržaj celuloze. Starenjem biljke ili gajenjem bez dovoljno vode povećava se sadržaj celuloze i keleraba gubi kvalitet. Zadebljalo stablo je bele, svetlozelene ili ljubičaste boje.

Plodored

Rana keleraba se, zbog kratkog perioda koji provodi na otvorenom polju, najčešće gaji kao prethodna kultura.

Đubrenje

U proseku rana keleraba zahteva sledeće količine čistih hraniva:

 • 100-120 kg/ha azota. Visoke količine azota dovode do pucanja zadebljalog stabla kelerabe.
 • 80-100 kg/ha fosfora
 • 120-140 kg/ha kalijuma.
 • Pri gajenju kelerabe ređe se koriste organska đubriva.
 • Navodnjavanje

  Kelerabi je neophodno zbog obrazovanja zadebljalog stabla.U ranoj proizvodnji se zalivanje vrši tri do četiri puta sa zalivnom normom od 30-40 mm.

  Na lakšim tipovima zemljišta norme zalivanja su manje, ali je navodnjavanje češće. Dva do tri dana nakon izvedenog navodnjavanja poželjno je izvršiti međurednu obradu zemljišta kultiviranjem ili okopavanjem.

  kel2Ravnomernim zalivanjem sprečava se neželjeno pucanje zadebljalog stabla koje se javlja u slučaju kada se keleraba zaliva posle izrazito sušnog perioda.

  Kap po kap je jedno od najboljih rešenja koja se mogu primeniti pri gajenju kelerabe.

  Rana keleraba – kalendarski prikaz radova

  Januar

  • Početak perioda u kome je moguća setva semena rane kelerabe u toplom zaštićenom prostoru sa ciljem proizvodnje rasada. Rasadu bez pikiranja je potrebno oko 45 dana stasavanja da bi postigao spremnost za sadnju na otvorenom polju. kupus 3
  • Za ranu proizvodnju najčešće se gaji pikiran rasad. Seme se prvo seje u sandučiće ili leje i kada biljke uđu u fazu kotiledona ili prvog pravog lista vrši se pikiranje (presađivanje). Pikiranje sa vrši u hranljive kocke, kontejnere ili džifi saksije. Ukoliko se primenjuje pikiranje rasadu je potrebno oko 70 dana da stasa.
  • Znak da je rasad sprema za otvoreno polje je 5-8 dobro razvijenih listova.
  • Mart

   • U slučaju gajenja rane kelerabe početkom meseca treba da se obavi dopunska obrada zemljišta.
   • Pred sadnju unosi se u zemljište 1/2 planirane količine azotnih đubriva.
   • Krajem meseca, kada prođu opasnosti od elementarnih nepogoda, moguće je rasađivanje ranih sorata kelerabe. Rane sorte sade se na međurednom rastojanju od 50 cm i 30-40 cm rastojanja u samom redu. Sadnja treba da se obavi u dobro pripremljenom zemljištu, najbolje prethodno zaliveno, i uz zalivanje sa sadnjom.
   • Međuredno kultiviranje vrši se 3-5 dana posle sadnje na dubinu 5-10 cm. Dalja kultiviranja vrše se dva do tri dana nakon zalivanja.
   • Početak perioda u kome je moguća pojava: marokanskog skakavca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime sovice, ipsilon sovice, C. sovice, gama sovice, malog kupusara, velikog kupusarakupusnog moljca, buvača krstašica, crvene kupusne stenice, male repičine pipe i zelene breskvine vaši.
   • Početak perioda u kome je moguća pojava bele rđe rena.
   • April

    • Početkom meseca moguće je izvršiti prihranu rane kelerabe sa ½ planirane količine azotnog đubriva.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava zelene kupusne stenice.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava crne pegavosti kupusnjača i kile kupusa.
    • Maj

     • Početak perioda u kom je moguća berba rane kelerabe. Berba se obavlja kada zadebljalo stablo dostigne prečnik 5-8 cm i kel3tada je bez grubih, celuloznih vlakana.
     • Biljke se čupaju, oštrim nožem se odseca koren i listovi sem nekoliko vršnih ili se nad zemljom odsecaju listovi a koren izorava.
     • Početak perioda u kome je moguć napad kukuruzne sovice i kupusne muve.
     • Oktobar

      • Početak perioda u kome treba da se obavi osnovna obrada zemljišta. Osnovna obrada se vrši na dubinu 25-30 cm.
      • Zajedno sa osnovnom obradom vrši se unošenje đubriva u sledećim količinama: ukupna planirana količina fosfornih đubriva, ukupna planirana količina kalijumovih đubriva.